Bc. Jiřina Nepovímová

Pracovní poziceVrchní sestra oddělení
VzděláníFakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem
Odborné kurzy

  • Bazální stimulace
  • ARIP
  • Polysomnografie

Po absolvování Střední zdravotnické školy v Chomutově nastoupila v roce 1990 na neurologické oddělení jako všeobecná sestra pod vedením vrchní sestry Vlasty Titlové. Po několika měsících na standardním oddělení přešla na jednotku intenzivní péče, kde setrvala až do svého zvolení do funkce vrchní sestry neurologického oddělení v roce 2015. Od roku 2017 je ambasadorkou programu HOBIT věnujícího se cévním mozkovým příhodám, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u Svaté Anny v Brně.

Vážení pacienti, kolegové a kolegyně,

dovolte mi Vás z pozice vrchní sestry přivítat několika slovy na neurologickém oddělení nemocnice v Chomutově.

Od mého nástupu na post vrchní sestry oddělení v roce 2015 ve spolupráci s primářem oddělení MUDr. Jiřím Neumannem pokračujeme v práci našich předchůdců a učitelů. Podařilo se nám doplnit a obnovit vybavení jednotky intenzivní péče i standardní lůžkové stanice, vylepšit zázemí pro zdravotníky i pacienty a v neposlední řadě zajistit kontinuální vzdělávání vlastního personálu.

Velkou devízou našeho oddělení je stálost a erudovanost personálu. Mnoho zaměstnanců zde pracuje dlouhodobě, což se významně pozitivně promítá do sehranosti týmu a jednodušší adaptaci nových spolupracovníků. Od každého člena týmu je vyžadována slušnost, ochota a pracovitost.

Neurologické oddělení a snaha o jeho další rozvoj je mým doživotním cílem a koníčkem. A to jak v oblasti vytváření lepších pracovních podmínek pro zaměstnance, tak i pro naše pacienty a jejich rodinné příslušníky.

S přáním hezkého dne a pevného zdraví,

Bc. Jiřina Nepovímová, vrchní sestra

Vedoucí zdravotní sestry oddělení