Workshopy akutní CMP a poruchy polykání

Dne 11.6.2019 uspořádala neurologická jednotka intenzivní péče ve spolupráci s asociací Angels, zastoupenou panem Robetem Havaldou, odbornou přednášku s praktickou ukázkou na téma GUSS test a poruchy polykání. Na odborné akci byly přítomné zdravotní sestry a ošetřovatelky z oddělení následné péče nemocnice Chomutov, ale i z pečovatelských domů a domovů pro seniory z celého Chomutova a Jirkova. Přednášejícími byli pan Robert Havalda, který se specializoval na péči o klienty s CMP, naše logopedka Mgr. Petra Kadlecová se svou praktickou ukázkou pomůcek k rehabilitaci při poruchách polykání a sérii přednášek ukončila staniční sestra JIP Petra Pöschlová prezentací o prevenci komplikací způsobených poruchami polykání a předvedením správného provedení GUSS testu.

Následující den 12.6. proběhla tréninková simulace managementu akutní cévní mozkové příhody (CMP) s podáním systémové trombolýzy (IVT) na CT pracovišti. Workshopu se zúčastnili zástupci z řad lékařů, lékařek, sestřiček a sanitářů z celého neurologického oddělení. Před praktickou částí proběhlo krátké teoretické repetitorium pod vedením vedoucího JIP MUDr. Jána Macka. Během praktické simulace bylo zkoušeno více variant situací, které mohou při podání IVT nastat v běžné praxi. Na průběh akce opět dohlížel pan Robert Havalda, který srovnával postupy a časy proti ostatním iktovým centrům zapojeným do projektu QASC (Quality in Acute Stroke Care) založeného v Austrálii.

Zleva dr. Pouzar, dr. Stará, dr. Šimečková, dr. Bukina, s. Zalabová a staniční s.Pöschlová

Průběh obou workshopů byl pro všechny zúčastněné přínosem a kladně hodnocen panem Havaldou, zejména pro neustálou komunikaci personálu zajišťující péči o pacienta.

Velké poděkování patří organizátorům a účasníkům obou akcí, především staniční sestře JIP Petře Pöschlové, vedoucímu lékaři JIP Dr. Jánu Mackovi a panu Robertu Havaldovi.