Lékařský večer OS Chomutov

Dne 20.2.2019 v 18 hodin proběhlo v Městském divadle v Chomutově pravidelné setkání lékařů a zdravotních sester z okresu Chomutov, na kterém jsme sdělili dvě přednášky na téma „Spánek“ a „Poruchy dýchání vázané na spánek“. Za hojnou účast velmi děkujeme.

K dispozici byla rozdávána brožura na téma „Poruchy spánku vázané na spánek, SRBD“.

brozura SRBD