Účast na kurzu polysomnografie

Lékař MUDr. Kamil Slowik a sestry Bc. Jiřina Nepovímová, Gabriela Kokošková DiS a Svatava Mazalová se zúčastnili týdenního polysomnografického kurzu v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech na počátku prosince 2018. Kurz je součástí vzdělávání v rámci nově založeného pracoviště spánkové medicíny.

Sestřičky, vrchní Nepovímová s fototerapeutickými brýlemi
Doktor Slowik taktéž s fototerapeutickými brýlemi