Spánková diagnostika


Naše pracoviště provádí komplexní diagnostiku v rámci oboru spánkové medicíny a neurologie.

 

  • Klinické somnologické a neurologické vyšetření

  • Screeningová i diagnostická limitovaná polygrafie

  • Noční i celodenní videopolysomnografie

  • Test mnohočetné latence usnutí

  • Test udržení bdělosti

  • Aktigrafie a spánkový deník

  • Screeningové zhodnocení kardiorespiračních funkcí

  • Laboratorní biochemická a genetická diagnostika

  • Specializovaná neurologická vyšetření

SÍť

Mezioborová spolupráce


Zcela zásadní je kvalitní mezioborová spolupráce, která umožňuje poskytovat našim pacientů komplexní služby v celém rozsahu spánkové medicíny.

Síť praktických lékařů

SÍť ORL lékařů

SÍť psychiatrů

SÍť pneumologů

SÍť kardiologů

Síť stomatologů

Klinické vyšetření


MUDr. Kamil Slowik, vedoucí lékař pracoviště
MUDr. Kamil Slowik, vedoucí lékař pracoviště

Videopolysomnografie (PSG)

Videopolysomnografické vyšetření je zlatým diagnostickým standardem ve spánkové medicíně.

Hlavní indikace:

Abnormání chování a zvuky ve spánku (př.porucha chování v REM spánku, groaning, periodické pohyby končetinami)

Nadměrná denní spavost (př.narkolepsie, těžké parasomnie, poléková spavost)

Poruchy dýchání vázané na spánek (př.spánková apnoe, hypoventilace)

Chybné vnímání vlastního spánku (mispercepce spánku)

PSG vyšetření probíhá vždy za hospitalizace na monitorační jednotce v prostorách neurologické JIP v Chomutově. Standardně se provádí celonoční PSG, která začíná mezi 21-22 hodinou a končí zpravidla po 8 hodinách mezi 05-06 hodinou ranní.

U pacientů s nadměrnou denní spavostí při podezření na centrální původ (narkolepsie, idiopatická hypersomnie) provádíme celodenní PSG s následným testem mnohočetné latence usnutí (MSLT).

U pacientů se zbytkovou nadměrnou denní spavostí po zaléčení poruchy spánku lze využít test udržení bdělosti (MWT).


Informace k celonoční videopolysomnografii (*.PDF ke stažení)

Informace k diagnostice nadměrné denní spavosti (*.PDF ke stažení)

Informace k testu udržení bdělosti (*.PDF ke stažení)

PSG

Limitovaná polygrafie (PG)

Limitovaná polygrafie neboli kardiorespirační studie je indikována u pacientů s podezření na spánkovou apnoe.

Polygrafické vyšetření provádíme ve většině případů ambulantně v domácích podmínkách. V indikovaných případech (zhoršená mobilita, dlouhá dopravní vzdálenost, horší spolupráce) je pacient hospitalizován jednu noc na standardním neurologickém oddělení. Vlastní monitorace probíhá standardně od 22 hodin do 06 hodin ráno druhého dne.


Informace k limitované polygrafii (*.PDF ke stažení)

OA

Aktigrafie a spánkový deník

Doplňková vyšetření

Laboratorní diagnostika


Kardiorespirační screening


Speciální neurologická diagnostika