Diagnostické laboratoře

Neurosonologie, elektroencefalografie, elektromyografie nebo videopolysomnografie patří mezi vybraná vyšetření prováděná v našich laboratořích.

Centrum vysoce specializované péče pro pacienty s iktem

Diagnostika a léčba pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.

Neurologické oddělení je součástí Nemocnice Chomutov, odštěpného závodu Krajské Zdravotní a.s. Oddělení je akreditované pracoviště druhého typu pro postgraduální a předatestační vzdělávání lékařů (včetně rezidentských míst a odborných stáží) a středního zdravotnického personálu.

Primární regionální působnost našeho oddělení je vymezena jihozápadní oblastí Ústeckého kraje (Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Kadaň a okolí) o celkovém počtu cca 200 000 obyvatel.

V roce 2019 bylo přijato k hospitalizaci 1 517 pacientů, především s cévní mozkovou příhodou, epileptickými záchvaty nebo s nádory nervového systému. V ambulancích během řádné pracovní doby bylo provedeno více než 11 000 neurologických vyšetření, z toho řádově pětina v ambulanci dětské neurologie.

Vybrané diagnosticko-terapeutické programy mají nadregionální přesah – jedná se zejména o iktové centrum, regionální centrum diagnostiky a léčby spasticity a pracoviště spánkové medicíny.

Aktuality a informace

Aktualizace webu
31 ledna, 2020

Aktualizace webu

Od 1.2.2020 došlo k aktualizaci webových stránek neurologického oddělení. Postupně budou přidávány texty pro…

Workshopy akutní CMP a poruchy polykání
11 ledna, 2020

Workshopy akutní CMP a poruchy polykání

Dne 11.6.2019 uspořádala neurologická jednotka intenzivní péče ve spolupráci s asociací Angels, zastoupenou panem…

Lékařský večer OS Chomutov
11 ledna, 2020

Lékařský večer OS Chomutov

Dne 20.2.2019 v 18 hodin proběhlo v Městském divadle v Chomutově pravidelné setkání lékařů…